RAM Byggeledelse AS er et søsterselskap til RAM Enterprenør AS, med kompetanse innenfor:
- Uavhengig kontroll
- Byggeledelse husbygging
- Byggeledelse nærings- og industribygg for offentlig og privat sektor
- Byggekostnader og kalkyler
- Prosjektutvikling
- Anbud og forespørsel
- Entrepriser og utbygging
- Kostnadsstyring