RAM ENTREPRENØR AS

PROSJEKTER

Waagan Eiendom

Totalentreprise nytt kjølelager med kontorer

Bingsa Gjenvinning

Betongvegger og stålbygg til sorteringsmaskin

Subsea 7 Vigra

Ny fundamentlinje for spolerør på 3,5km

Boreas Seafood

Totalentreprise tilbygg og ombygging av lager til fabrikk og fryselager.

H.I. Giørtz fasaderehabilitering

Totalentreprise ny fasade kontorbygget.

H.I. Giørtz kjølelager

Totalentreprise nytt kjølelager 1200m2.

Johan Giskeødegård

Fjerning av eksisterende fabrikkgulv og etablering av nytt gulv.

Møre Trafo Ekspedisjonsbygg

Totalentreprise, etablering av nytt ekspedisjonsbygg på 1500m2.

Spar Larsgården

Totalentreprise, riving av deler eksisterende bygg og etablering av ny større butikk.

Moa Syd

Totalentreprise bygg fag, Utvidelse av eksisterende kjøpesenter 1200m2 og ombygginger 2400m2.

Longvagruppen

Støping av nye fryserigulv med stålfiberarmert betong.

Firmenich Bjørge Biomarin

Totalentreprise, sammenbygging av bygningsmasser.

HL Skjong

Totalentreprise, tilbygg lager med forberedelse for ekstra etasje.

Kiwi Skarbøvik

Totalentreprise, utvidelse av eksisterende bygg med nytt stålbygg.

Møre Trafo

Hovedentreprise, etablering av nytt stålbygg lagerhall/produksjonshall i Sykkylven.

Tine Meierier

Etablering av ny takkonstruksjon.

Fryseribygg Longvagruppen

Totalentreprise, etablering av 2 stk fryserihaller av 1200m2 hver.

HL Skjong Kontorbygg

Totalentreprise rehabilitering av eksisterende kontorbygg og nye fasader.

HL Skjong Testhall

Totalentreprise etablering av ny testhall. Betongbygg.

Schenker Ålesund

Totalentreprise rehabilitering av eksisterende kontorbygg. Nye fasader og nye kontorer.

Europris Vatneeide

Totalentreprise, utvidelse og tilbygg av Europris på Vatneeide inkl 1500m2 parkering.

Politihuset Vatneeide

Totalentreprise etablering av nytt politihus på Vatneeide.

Tools/Rema 1000 Ålesund

Rehabilitering av fasade og tilbygg med nytt inngangsparti.

Naust

Etablering av naustrekke med 3 naust på Hessa.

Subsea 7 Vigra

Nytt produksjonsbygg, stålhall.

Subsea 7 Vigra

Ny produksjonslinje på basen, etablering av betongfundamenter på 3,5km lang linje.

Molo Giske

Rehabilitering av molo på Giske.

Nørvegata 5-7-9

Betongrehabilitering av fasader.

Sveiseverkstedet AS

Totalentreprise, etablering av nytt stålbygg i to etasjer. Kontor og lager.

Trampolineparken

Riving av eksisterende yttervegg og etablering av ny fasadevegg.

Storm Elektro AS

Utvidelse eksisterende bygg + etablering av ny kontoretasje på eksisterende bygg.

H. I. Gjørtz Sønner AS

Etablering av kontorer og garderober i eksisterende bygg.

Subsea 7

Ny produksjonshall 600m2.

Profunda Aquagen, Artec Aqua AS

Nytt samfiskanlegg Barstadvika 3000m2.

Rempro AS

Ny fabrikkhall 430 m2.

Volf Industrier AS

Skifte fasade på eksisterende bygningsmasse.

Ventistål AS

Tilbygg, utvidelse av bygg, ny og større lagerhall.

Turnhallen

Etablering av nytt sportsdekke.

Vino Bar AS

Restaurering av bygård, etablering av vinbar

Fiskevegn AS

Riving av eksisterende fasade og etablering av ny.

Volf Industrier AS

Nytt kontorbygg.

Johan Giskeødegård AS

Nye gulv og renner til fiskeindustri.

TINE Meierier

Ny kontoravdeling.

Byggmanngruppen Vigra

Ny produksjonshall 1000m2.

Ålesund Kommune

Nye sorteringshaller på Bingsa Avfallsdeponi, 1800m2.

TINE Meierier

Etablering av parkeringsdekke på tak med kjørerampe 1000m2.

Ålesund Havnevesen

Celsa Steel produksjonshall 2400m2.

Firmenich Bjørge Biomarin

Stålhall og nytt kaidekke.

Volf Industrier

Ny stålhall 480m2.

Molo Brew

Ølbryggeri Ålesund sentrum.

Telenor Eiendom

Ny sjakttopp fjellanlegg

Ålesund Havnevesen

Politiets Tjuvfisklager.

Terminalen Byscene

Totalentreprise konserthall.

H. I. Gjørtz Sønner AS

Garderober og kontoranlegg.

Offshore & Trawl Supply AS (OTS)

Totalentreprise fabrikkbygg 2500m2.

TINE Meierier

Hovedentrepriser fjernvarmesentral.

IKEA Pick Up Point

Totalentrepriser.

Stamina Ålesund

Totalentrepriser rehabilitering 1200m2.

Fiskernes Hus

Betongarbeider.

Schenker

Betongarbeider.

Strafo

Ombygging.